خدمات ما

اولویت ما سلامت جنسی و روحی شما می باشد.

درمان بیماری‌های زنان و‌ اختلالات قائدگی و‌ یائسگی

درمان بیماری‌های زنان و‌ اختلالات قائدگی

جایگذاری و خروج IUD

جایگذاری و خروج IUD

تست تشخیص سرطان رحم

تست تشخیص سرطان رحم

مشاوره و مراقبت‌های حین و پس از زایمان

مشاوره، ورزش و مراقبت‌های زایمان

مشاوره سلامت و‌اختلالات جنسی

مشاوره سلامت و‌اختلالات جنسی

معاینات دوره‌ای پستان

معاینات دوره‌ای پستان

تنظیم خانواده و‌ مشاوره قبل و بعد از ازدواج

تنظیم خانواده و‌ مشاوره قبل و بعد از ازدواج

کاربرد هیپنوتیزم در درمان

کاربرد هیپنوتیزم در درمان

مشاوره بلوغ

مشاوره بلوغ